Wet Milieubeheer

De Wet Milieubeheer verving eind vorige eeuw de oude ‘Hinderwet’. De doelstellingen van de Wet Milieubeheer gaan verder dan de voorkoming van hinder door bedrijfsactiviteiten. In deze wet staan namelijk ook de regels en plannen ter bescherming van het milieu door bedrijven beschreven. Deze regels en plannen worden een keer in de vier jaar door ministers, Provinciale Staten en gemeenteraden vastgesteld in de vorm van milieubeleidsplannen. Nationale, provinciale en lokale overheden zullen gezien de harde doelstellingen in de klimaatakkoorden zich ook harder naar bedrijven op gaan stellen en de wetten en regels gaan handhaven.

Tijd dus om eens met ons om de tafel te gaan zitten en te kijken op welke manier u met uw bedrijf aan de regels kunt voldoen en bij kunt dragen aan een beter milieu en een lagere energierekening.

Ga voor meer informatie naar de website van Wet Milieubeheer.

Van der Velden Installaties
Ambachtsweg 12
5683 CD  Best

0499 – 49 00 92
info@vanderveldeninstallaties.nl

IBAN – NL 94 ABNA 0828 7731 73
kvk – 72553782
Btwnr – NL142274690B01

Disclaimer
Privacy/Cookies

Volg ons ook op Facebook
voor actuele informatie!

Van der Velden Installaties
Ambachtsweg 12
5683 CD  Best

0499 – 49 00 92
info@vanderveldeninstallaties.nl

IBAN – NL 94 ABNA 0828 7731 73
kvk – 72553782
Btwnr – NL142274690B01

Disclaimer
Privacy/Cookies

Volg ons ook op Facebook
voor actuele informatie!