ENERGIETRANSITIE

De internationale gemeenschap heeft zich ten doel gesteld om op termijn van fossiele brandstoffen (zoals gas en steenkool) over te stappen naar volledig duurzame energie (zoals zonne- en windenergie). Deze overstap noemt men de ‘energietransitie’ en de doelstellingen zijn onder anderevastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Energietransitie wordt breed gedragen en beperkt zich niet tot installeren van warmtepompen en zonnepanelen of het bouwen van windmolens.

Ook onderzoek naar duurzame technologie, zoals elektrisch vervoer van mensen en goederen en de reductie van de CO2-uitstoot zijn onderdeel van de transitie.

Consumenten worden door de overheid gestimuleerd een bijdrage aan deze transitie te leveren, voor u als ondernemer zijn de plannen minder vrijblijvend. De overheid verplicht bedrijven namelijk om energiezuinig te ondernemen en te investeren in duurzaamheid. Ze stellen daar onder andere belastingvoordelen en subsidies tegenover. Een voorbeeld daarvan is de Energie-investeringsaftrek (EIA) waarmee u 54,5% van uw investeringskosten van uw fiscale winst af kunt trekken.

Daardoor betaalt u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.