WTW-systemen

Bij een warmteterugwin-systeem (WTW) wordt de warme lucht die normaal via de ventilatie naar buiten gaat langs een warmtewisselaar gevoerd en weer hergebruikt om de woning te verwarmen. Dit systeem is optimaal toepasbaar in combinatie met een ventilatiesysteem en daardoor vooral geschikt voor nieuwbouw. In bestaande woningen kan warmte teruggewonnen worden door plaatsing van een kleine terugwin-box in de buitenmuur van de gewenste ruimte. Deze box kan vervolgens op bijvoorbeeld een radiator in die ruimte aangesloten worden.