ENERGIEAKKOORD

Ruim 40 Nederlandse organisaties, waaronder overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieugroepen, woningcorporaties, consumentenorganisaties en koepelorganisaties voor de industrie-, transport-, en energiesector hebben in 2013 een energieakkoord gesloten. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schonere technologieën en klimaatbeleid. Dit akkoord moet niet alleen leiden tot een schoner milieu, maar moet ook een impuls geven aan de Nederlandse economie door nieuwe banen, een sterkere concurrentiepositie en groei van export.

Kijk op energieakkoordser.nl voor meer informatie.