Bel ons op: 0499 - 490092

Van der Velden Installaties is lid van KvINL (Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland) en van Sterkin (Stichting Erkenningsregelingen Installatiebedrijven).
Daarnaast heeft Van der Velden Installaties het keurmerk ‘OK CV’, hét label voor zuinig en veilig verwarmen.

CO Certificering

Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen om het werken aan gasverbrandingsinstallaties te reguleren, de wettelijke certificeringsregeling. Vanaf 1 april 2022 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs met een Bewijs van Vakmanschap CO nog bepaalde werkzaamheden uitvoeren aan gasinstallaties, rookgasafvoervoorzieningen of verbrandingsluchttoevoeren. Dit is een gevolg van het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Alle medewerkers bij Van der Velden Installaties hebben dit certificaat.

STEK Certificering

STEK is een afkorting die staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek.  De doelstelling van deze stichting is gericht op het voorkomen en terugdringen van emissies in de koudesector. Met emissies worden alle situaties bedoelt die bijdragen aan een vervuiling van de directe en indirecte omgeving van de koelinstallaties.

Wij bij Van der Velden Installaties zijn STEK-gecertificeerd. Ondernemingen die het STEKcertificaat Module A in bezit hebben, voldoen aan méér dan alleen de minimale eisen volgens BRL 100. Zo worden wij elke 2 jaar geauditeerd door onafhankelijke certificeringsinstanties.

BRL 100

Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen. In de beoordelingsrichtlijn 100 staan de eisen die certificeringsinstellingen hanteren als grondslag voor de afgifte en instandhouding van het certificaat f-gassen voor ondernemingen. Het bezit van dit certificaat is wettelijk verplicht voor ondernemingen die werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers (derden).

Erkende installateur koeltechnische installatie

Natuurlijk installeren wij uw koeltechnische installatie ook conform de STEK erkennings- en garantiesregelingen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

Bel ons op: 0499 - 490092
Stuur ons een e-mail: info@vanderveldeninstallaties.nl